• 16
  • 03

COVID-19 / UPUTSTVA I OBAVEŠTENjA

Spisak brojeva telefona u gradovima i opštinama za pružanje pomoći građanima. U gradovima i opštinama u Srbiji otvoreni su telefonski centri za pružanje pomoći građanima u uslovima novih, rigoroznijih mera koje se odnose na zabranu kretanja za…