• 15
  • 08

Mladi istraživači - nova energija i budućnost Vojnotehničkog instituta

Vojnotehnički institut jedan je od stubova razvoja naoružanja, vojne opreme i proizvoda visoke tehnologije u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Za 72 godine postojanja i rada, Vojnotehnički institut prošao je kroz brojne izazove, od sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka koje se pamte kao zlatni period kada su razvijena tadašnja najsavremenija sredstva naoružanja i vojne opreme, do mnogih problema i najveće štete koju je pretrpeo 2005. i 2006. godine kada su kapaciteti značajno…
  • 14
  • 08

Vojna policija na zahtevnoj obuci

Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas pripadnike deklarisanog voda iz sastava Petog bataljona vojne policije, koji na poligonu „Borovac“ i u bazi „Jug“ realizuju intenzivnu kolektivnu obuku sa ciljem osposobljavanja za dostizanje zahtevanog nivoa operativnih sposobnosti radi učešća u multinacionalnim operacijama.
  • 13
  • 08

Ministar Vulin: Vojska Srbije je dragocen saveznik

Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas pripadnike pešadijske čete koji se u kasarni „Narodni heroj Stevica Jovanović“ u Pančevu pripremaju za učešće u multinacionalnoj operaciji Ujedinjenih nacija UNIFIL u Libanu.
  • 12
  • 08

Ministar Vulin: Ponosni smo na vojnike junske generacije

Ministar odbrane Aleksandar Vulin, sa načelnikom štaba Komande za obuku pukovnikom Nikolom Dejanovićem, obišao je danas vojnike na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „Jun 2020“, u kasarni „Vojvoda Živojin Mišić“ u Valjevu, gde je prisustvovao specijalističkoj obuci iz predmeta sredstva i oprema roda pešadije.
  • 11
  • 08

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije neguju sećanja i čuvaju od zaborava

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije veoma posvećeno čuvaju i vrednuju tradiciju i uspomene na ljude i događaje iz naše slavne istorije, prožete patnjom, tugom i bolom, ali i hrabrošću, ponosom i čašću, ističući da je naš narod uvek na pravoj strani - na strani istine, kako ne bismo dopustili drugima da pišu našu istoriju.