• 12
  • 05

Bilo je sila i silnika, ali još niko nije ni pomislio da zabrani patrijarhu srpskom da pozove predsednika Srbije da se obrati Saboru i vladikama da ga saslušaju, 
niko osim Saveza za Srbiju. 

Pokret socijalista 

Tekst: PS - Foto: ALO