• 12
  • 05

Било је сила и силника, али још нико није ни помислио да забрани патријарху српском да позове председника Србије да се обрати Сабору и владикама да га саслушају, 
нико осим Савеза за Србију. 

Покрет социјалиста 

Текст: ПС - Фото: АЛО